multi-tec

Reference-Linija 10/1; SUNOKO, Kovačica · Galerije

Reference-Linija 10/1; SUNOKO, Kovačica

Reference-Linija za paletizaciju sa robotom KUKA 10/1; SUNKO, Kovačica, Srbija.

U liniju je integrisan robot KUKA KR120.<< galerije