multi-tec

Download

Download sekcija

Katalozi/ Catalogs:
 
Flajeri/ Flyers:
 
- Linije za PALETIZACIJU.pdf
 
- INDUSTRIJSKE VAGE za šećer 1-2kg.pdf
- TRAKASTI TRANSPORTERI.pdf
 
- Mašina za izradu OMOTNICA ZA NOVAC.pdf
 
- TERMOTUNEL sa zbirnim pakovanjem.pdf
- ULAGAČ FOLIJE.pdf
- MAGACIN ZA PALETE.pdf
- PODIZNE PLATFORME.pdf
 
- PORTALNI (GANTRY) ROBOT.pdf
 
- ZAŠTITNE OGRADE i barijere.pdf
 --------------------------------------
- Reparacija mašina za FLEKSO ŠTAMPU.pdf
 
- Reparacija mašina za IZRADU KESA.pdf
- Reparacija mašina za PAKOVANJE ŠEĆERA.pdf
 
Podaci o preduzeću/ Company data:
 
 
Ostalo/ Others: