multi-tec

LPŠ (10/1kg); SUNOKO, Kovačica

Linija za paletizaciju šećera sa robotom KUKA (10/1kg; 480p/h); SUNOKO, Kovačica, Srbija

Svaka proizvodna linija je specifična i zahteva prilagođavanje kako bi se inegrisao paletizer i ostala prateća oprema. Naš tim u potpunosti prilagođava sve elemente sistema u optimalnu celinu prema definisanim zahtevima i ograničenjima.

Ova linija za paletizaciju predstavlja transportni  sistem sa sledećim specifičnostima:

Linija za paletizaciju paketa šećera 10/1 kg na EUR palete 800x1200, težine 1000kg, kapaciteta 480 paketa/h (svaka punilica).

Linija za paletizaciju šećera je u nastavku dve nezavisne linije za punjenje desetokilogramskog pakovanja šećera. Paket čine zbirni paketi od po 10 pojedinačnih paketa (10x1kg). Zbirni paket je obmotan i stegnut termoskupljajućom folijom.

Paketi se usmeravaju u zonu dohvata robota koji obavlja slaganje paketa.

Napunjena paleta ima umetnutu zaštitnu foliju na dnu i na vrhu što se ostvaruje robotom koji ima hvataljke za foliju. Na kraju se paleta obmotava zaštitnom folijom.

U liniju je integrisan robot proizvođača KUKA KR120 koji vrši funkciju paletizacije.

Sledeći proizvodi mogu biti interesantni za Vas:
 
Galerija:
Linija 2