Proizvodi

Proizvodi
Projektovanje linija i uređaja za transport i pakovanje

Paletizer PA1000S

Paletizer PA1000S je u potpunosti razvijen u našoj kompaniji a namenjen za paletizaciju vreca težine do 50kg, kapaciteta 1000vreca/h.
Paletizer PA-1000S pripada grupi visokoproduktivnih, konvencionalnih paletizera (high level bag palletisers).

Osnovni moduli od kojih se sastoji paletizer su:

1. Valjkasti transporter – kosi (VK)
2. Trakasti transporter 1, (TT1)
3. Pegla za vrece (TTP)
4. Trakasti transporter 2, za bocno pomeranje (TT2)
5. Gurac – bocni TT2 (GB)
6. Trakasti transporter dupli, za zakretanje (TTD)
7. Takasti transporter za formiranje sloja (TT3)
8. Gurac sloja (GS)
9. Sabijaci sloja (MZS)
10. Pokretne ploce (PP)
11. Podizna platforma (PPF)
12. Valjkasti transporter ispod podizne platforme (VPPF)
13. Valjkasti transporter iza paletizera (VT1)
14. Magacin paleta (MP) sa transporterom
15. *Valjkasti transporter ispod ulagaca folije (VU) - opciono
16. *Ulagac za donju pokrivku - opciono
 
Paletizer PA1000S dispozicija 
 
Tehničke karakteristike:
 
• Kapacitet 1000 vreca/h
• Težina formirane palete: 1000kg* (moguce i druge težine)
• Palete EUR1: 800x1200 [mm]
• Vreca: 50kg, papirna (natron)
• Zakretanje vreca sa dve paralelne trake
• Dodatno sabijanje svakog formiranog sloja pruža maksimalnu stabilnost napunjene palete
• Pokretne ploce su sa malim koeficijentom trenja sa vrecama
• Podizna platforma je sa protivtegom, sistemom koturaca i frekventnom regulacijom pogona
• Zupcasto remenje je primenjenjeno gde god je moguce
• Standardni magacin paleta (12kom)
• PLC (programabilni logicki kontroler) sa daljinskim pristupom
• Touch screen korisnicki interface
• Sistem zaštite u skladu sa važecim propisima
• Dijagnostika sistema
 
Video:
 
Reference:
 
Sledeći proizvodi mogu biti interesantni za Vas:
 
Galerija:
Linija 2