multi-tec

LPŠ (50kg); SUNOKO, Vrbas

Linija za paletizaciju šećera (vreće 50kg; 1000vreća/h); SUNOKO, Vrbas, Srbija

Svaka proizvodna linija je specifična i zahteva prilagođavanje kako bi se inegrisao paletizer i ostala prateća oprema. Naš tim u potpunosti prilagođava sve elemente sistema u optimalnu celinu prema definisanim zahtevima i ograničenjima.

Ova linija za paletizaciju predstavlja transportni  sistem sa sledećim specifičnostima:

Linija je namenjena za paletizaciju vreća šećera 50 kg na EUR palete 800x1200, težine 1000 kg, kapaciteta 1000 vreća/h. Na paletu se slaže ukupno 20 vreća. Prvih 6 slojeva se sastoje od po 3 suprotno orijentisane vreće a 7-mi sloj čine 2 vreće koje su razmaknute ka spoljnim stranama.

Linija za paletizaciju šećera je nastavak linije za punjenje pedesetokilogramskog pakovanja šećera. Šećer se puni u papirne vreće koje su nakon punjenja spremne za paletizaciju.

Vreće se nakon punjenja usmeravaju na kosi trakasti transporter na kome se može menjati nagib (ručno) i preusmeravati tok kretanja vreća na liniju za automatsku paletizaciju ili liniju za ručnu paletizaciju.

Formirane slog vreća na paleti ima umetnutu zaštitnu foliju na dnu i na vrhu što se ostvaruje nezavisnim uređajima. Na kraju se paleta obmotava zaštitnom folijom.

U liniju je integrisan konvencionalni Multitec-ov paletizer PA1000S koji je u potpunosti razvijen u našoj kompaniji.

Video:
 
 
Galerija:
Linija 2