Proizvodi

Proizvodi
Projektovanje linija i uređaja za transport i pakovanje

Ulagač folije

Ulagač folije je uređaj koji sistemom valjaka odmotava foliju i usmerava je u zonu palete ili dohvata hvataljki robota u zavisnosti od načina rada ulagača folije (kao samostalni uređaj ili je usaglašen sa radom robota). Ulagač folije meri potrebnu dužinu folije, odseca i ispušta na željenu poziciju.

Ulaganje folije sa našim ulagačima može biti na praznu paletu ili na već formiranu tj. napunjenu paletu pa zato postoje različite izvedbe ovih uređaja koji se razlikuju po visini i dodatnim pratećim uređajima. Dodatni uređaji obezbeđuju da se platforma spusti zbog zamene folije, prilagođavaju visini napunjene palete i sl.

Dužina folije koja se odmotova je različita za donju i gornju pokrivku palete. Širina folije je 1300-1350mm a dužine odsecanja se mogu definisati prema zahtevu..

U slučaju da ulagač ispušta foliju na paletu tada brzina odmotavanja folije mora biti sinhronizovana sa brzinom kretanja palete kako bi se ostvarilo precizno pozicioniranje folije.

U slučaju da ulagač radi u sinhronizaciji sa robotom u liniji, brzina odmotavanja folije nakon prihvatanja od strane hvataljki robota mora biti usklađena sa brzinom povlačenja folije.

 
Galerija:
Linija 2