Proizvodi

Proizvodi
Projektovanje linija i uređaja za transport i pakovanje

Termotunel sa zbirnim pakovanjem

Osnovna namena mašine je formiranje zbirnog paketa, umotavanje folijom i stezanje paketa termoskupljanjem folije. Pojedinačni paketi koji se formiraju moraju biti otporni na povišenu temperaturu termo-tunela koja omogućava skupljanje folije tj. stezanje i zaštitu zbirnog paketa.

Zbirni paket-termo folija 

Funkcionisanje ove mašine se može razložiti na tri celine:

Formiranje zbirnih paketa;

Niz paketa šećera koji dolazi iz punilice se preusmerava kako bi se formirao zbirni slog 10/1kg.
Zatim se obavija termoskupljajućom folijom koja se zavaruje i odseca.
 

Termotunel;

Nakon formiranog zbirnog sloga obavijenog folijom se oostvaruje uvođenje u toplotni tunel u kome se termoskupljajuća folija skuplja usled toplote i steže formirani paket u kompaktnu celinu.
Vreme zadržavanja tj. prolaska paketa kroz tunel se definiše ulovima koje propisuje tehnolog procesa a zavisi od temperature, brzine, vrste folije i sl.
 

Hlađenje;

No izlasku paketa iz tunela se nalazi zona za hlađenje (sa ventilatorom).

Karakteristike:

• Kapacitet: 50 paketa/h (paketi 10/1)
• Gabariti termo-tunela: LxHxB~2500x1500x1000 mm
• Gabariti pripremne grupe: LxHxB~1800x1300x1000 mm
• Snaga: 4,5kW
• Potreban pritisak: 6bara
 
Video:
 
Galerija:
Linija 2