Proizvodi

Proizvodi
Projektovanje linija i uređaja za transport i pakovanje

Ostali proizvodi

Ovde su navedeni neki naši proizvodi koje smo realizovali uglavnom prema specijalnim zahtevima ili kao sopstvene ideje sa kojima smo se bavili tokom dugogodišnjeg rada.

Mehanizam za automatsku korekciju koraka (MAK)

Mehanizam za automatsku korekciju koraka se integriše u postojeće sisteme za štampu, pakovanje, izradu kesa i sl. gde postoji potreba da se usklađuje kretanja papira sa radom nekog izvršnog elementa. Foto ćelija prati referentnu poziciju (otisak, ivicu papira i sl.) i usklađuje je sa izvršnim uređajem (otisak nove boje, nož sa sečenje, prosecanje i sl.).

Ovi uređaji se prilagođavaju postojećim sistemima odakle su "uzima" pogon a zatim preko varijatora i mehanizma, prema potrebi,  koriguje brzina kretanja papira.

    MAK 1  MAK 2  

Reference:

1. Fabrika šećera u Senti, TE-TO, Srbija
2. Fabrika šećera u Kovačici. SUNOKO, Srbija
 

Rakel za boju

Osnovna namena rakela je nanošenje boje u tankom sloju na valjak. Višak boje skidaju noževi (2 kom) koji moraju biti pravilno naslonjeni na valjke kako bi ostvarili svoju funkciju. Noževi moraju da budu paralni sa osom valjka i dovoljno pritisnuti na valjak kako bi efikasno skidali višak boje a da pritom ne oštete površinu valjka.

Upotrebe uređaja podrazumeva dovođenje noževa u radni zahvat, ulivanje boje, uvlačenja papira, sinhronizovanje sa ostalim elementima mašine kao celine i puštanje u rad. Fina podešavanja pritiska, pozicioniranje i zakretanje elemenata se rade tokom probne štampe.

Primer rakela za valjak Ø67,5x170

 Rakel 1   Rakel 2  

Modul za izradu i umetanje ručki pri izradi papirnih kesa (MOZR)

U mašine za izradu kesa je moguće integrisati modul (MOZR) koji formiranim kesama dodaje papirne ručke. Obuhvata formiranje ručke iz papirne trake (savijanje, odsecanje), lepljenje, pozicioniranje i fiksiranje na kese.

MOZR 1  

Galerija:
Linija 2