Proizvodi

Proizvodi
Projektovanje linija i uređaja za transport i pakovanje

Mašina za izradu OMOTNICA ZA NOVAC

Osnovna namena mašine je izrada zatvorenog papirnog prstena od papira na koji je prethodno izvršena štampa sa dve (spec. tri) boje. Papirne omotnice za novac se formiraju iz rolne papira, odštampane, odsečene i zalepljene u obliku prstena.

                       Omotnice za novac                   

Funkcionisanje ove mašine se može razložiti na nekoliko celina koje obavljaju nezavisne operacije:

Štampa;

Papirna traka širine 130-280mm se odmotava iz rolne i provlači kroz dva seta valjaka za nanošenje boje. Svaki set nanosi boju sa klišea koji stvaraju željeni otisak (tekst, grb, znak, toniranje i sl. ).

Izlaganje odsečaka;

Odsečeni segmenti papira su omotnice za novac koje se usmeravaju ka modulu mašine koji obezbeđuje pravilno slaganje tj. izlaz iz mašine. Na izlazu su omotnice vertikalno orijentisane i usmerene u neprekidan niz preko stola za izlaganje. Na stolu su odsečci spremni za sledeći nivo pakovanja.

 Karakteristike:

• Kapacitet: 1500 kom/min
• Dužina odsečka: b=40mm ili prema zahtevu
• Širina papirne trake: B=130-280mm
• Papir: 70 g/m2
• Broj boja: 2
• Gabariti mašine: LxHxB=4000x2000x1000 mm
• Snaga: 6kW
• Potreban pritisak: 6bara
 
 
Galerija:
Linija 2