Proizvodi

Proizvodi
Projektovanje linija i uređaja za transport i pakovanje

MAGACIN ZA PALETE

Pored skladištenje praznih paleta magacin ima funkciju izuzimača pojedinačnih paleta i njihovo usmaravanje tj. transport.

Celinu čine tri uređaja:

• Konstrukcije magacina sa zakretnim mehanizmom
• Podizna platforma
• Lančasti transporter
 

Palete su u magacinskom prostoru između vođica koje pravilno usmeravaju i pozicioniraju palete. Magacin može da primi 12 paleta.

Zakretni mehanizam sa prihvatnim viljuškama (kretanje 2) ulazi u bočne otvore na paleti i prilikom spuštanja palete obezbeđuje oslanjanje gornjih bočnih ploča palete na prihvatne viljuške. Prihvaćena paleta na sebi nosi ostale palete.

Podiznom platformom (kretanje 1) se sa prihvatnih viljuški izdiže paleta (kao i sve ostale koje su na njoj), poluge zakretnog mehanizma se zakreću i izvlače iz bočnog prostora paleta i oslobađaju prolaz paleti. Podizna platforma nakon oslobađanja palete spušta paletu na lančasti transporter ali se tokom spuštanja zakretne poluge uvlače u bočni međuprostor prve sledeće palete.

Paleta koja je spuštena na lančasti transporter se izvlači oslonjena na površinu lanca (kretanje 3).

Na ovaj način se obezbeđuje pojedinačno izuzimanje paleta iz magacina.

magacin palete

 Karakteristike:

• Magacin sa lančastim transporterom
• Pogoni u magacinu: Pneumatski
• Pogon lančastog transportera: Elektomotorni
• Dimenzije paleta: 800x1200mm
• Broj paleta: 12
• Gabarit magacina bez lančastog transportera: LxBxH~1500x1100x3000 mm
• Dodatna dužina lančastog transportera: L=1700mm
• Snaga: 0,55kW
• Potreban pritisak: 6bara
  
Galerija:
Linija 2